hì heo vẫn viết đc vào đây… :)hì rùa heo viết tiếng việt nha. không nói gì là đồng ý đó nha :))

Advertisements