Ultra tắt rồi. Ra là vậy. Mình ko thương mình trời tru đất diệt trách chính mình thôi biết trách ai :).

Advertisements