Hà Nội…đêm gió mùa vừa về … mùa đông đang đến… Một người giờ có lẽ đã ngủ … người còn lại thức đợi gió về 🙂