1 ngày tự nhiên nhớ ra là lâu lắm ko viết. 🙂 cảm giác dạo này rùa không được may mắn. Mọi thứ cứ hỏng hoài a. Heo thương con rùa :(. Có rất nhiều thứ không muốn vẫn đến với mình hằng ngày nhưng heo vẫn luôn tin với rùa mọi thứ bất ổn đều sẽ ổn. 🙂 vì nếu là heo thì chắc đã rối bung từ lâu ùi. Zị nên rùa siêu hơn heo a :)).

Hum nay cũng nhớ ra. Heo quay nhắc rùa lười na. Lười lắm ùi đó na. Không chịu viết bài vào đây gì na. 😦